Platforma elektronicznych
zamówień publicznych
Uzupełniamy platformę realizowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych. Razem te platformy stworzą całość.
Baza wiedzy
To jedyne takie miejsce, gdzie można znaleźć wszystko na temat elektronicznych zamówień publicznych i nie tylko.
Pełne wsparcie
Dysponujemy profesjonalnym i doświadczonym
zespołem prawników z zakresu prawa cywilnego,
ekspertów dziedziny prawa Zamówień publicznych
oraz specjalistów branży IT.
Hotline
W ramach polecanych pakietów świadczymy darmową usługę Hotline dla zamawiających
i wykonawców.
Bezpieczeństwo danych
Zamawiacz.pl w chmurze GaMP Data Center, gwarancją najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i prawidłowego funkcjonowania.
Ciekawostki z KIO
Dla Was wybieramy najciekawsze orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Tylko w ten sposób poznasz Prawo zamówień publicznych.
Ochrona danych osobowych
Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych a Platforma elektronicznych zamówień publicznych to prawo przestrzega.
zamawiacz.pl - z myślą o zamawiających
zamawiacz.pl - z myślą o zamawiających
Platformę elektronicznych zamówień publicznych - ZAMAWIACZ.PL stworzyliśmy z myślą o zamawiających zobowiązanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych do wdrożenia systemu informatycznego, zapewniającego kompleksową obsługę elektronicznego procesu zamówienia oraz bezpieczeństwo składanych dokumentów
Dzięki platformie ZAMAWIACZ.PL możliwe jest:
• przygotowanie postępowania
• elektroniczne publikowanie ogłoszeń, SIWZ i jego załączników
• elektroniczne przeprowadzanie postępowania
• elektroniczne złożenie/pobranie ofert
• ocena ofert
• podpisanie umowy

Jestem zobowiązany do stosowania przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych
w zakresie elektronizacji procesów za:

  • 00 dni
  • 00 godzin
  • 00 minut
  • 00 sekund

Nie czekam do 18 października 2018,
chcę się przygotować i dlatego

                             ORGANIZATOR:                                                  PATRONAT HONOROWY:

PRELEGENCI:

I KONFERENCJA ELEKTRONICZNYCH ZAMAWIAJĄCYCH
WRZESIEŃ 2018 – LUBUSKIE

Serdecznie zapraszamy

18 kwietnia 2016
18 kwietnia 2016
Implementacja Dyrektyw Unijnych do prawa krajowego
Na 18 kwietnia 2016 r. wyznaczono termin Implementacji Dyrektyw Unijnych do prawa krajowego
18 kwietnia 2017
18 kwietnia 2017
Centralni zamawiający komunikują się z wykonawcami w formie elektronicznej
Na 18 kwietnia 2017 r. wyznaczono termin zobowiązujących centralnych zamawiających do komunikują się z wykonawcami w formie elektronicznej
18 kwietnia 2018
18 kwietnia 2018
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia przesyłamy elektronicznie
Na 18 kwietnia 2018 r. wyznaczono termin zobowiązujących wykonawców do elektronicznego przesyłania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
18 października 2018
18 października 2018
Wszyscy zamawiający komunikują się z wykonawcami w formie elektronicznej
Na 18 października 2018 r. wyznaczono termin zobowiązujących wszystkich zamawiających do komunikują się z wykonawcami w formie elektronicznej

Oferujemy elektroniczne zamówienia publiczne dla:

Administracji Publicznej

Administracji Publicznej

Organy administracji
rządowej oraz samorządowej

Służby Zdrowia

Służby Zdrowia

Jednostki budżetowe
wykonujące działalność leczniczą

Podmiotów Komunalnych

Podmiotów Komunalnych

Podmioty sektora gospodarki
komunalnej i energetycznej

Uczelni i instytucji kultury

Uczelni i instytucji kultury

Publiczne uczelnie wyższe
i instytucje kultury

ZAMAWIACZ.PL
na
WIL X1

Nasza Platforma elektronicznych zamówień publicznych
jest w 100 % zgodna z przepisami:

• Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i  2014/25/UE
• ustawy Prawo zamówień publicznych
• Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

Oferujemy usługi prawne z zakresu prawa zamówień publicznych:

• opinie
• stanowiska
• porady
• doradztwa
• zastępstwa procesowe

Plany postępowań
Plany postępowań
Plany postępowań o udzielenie zamówienia do których zobowiązuje art. 13a. ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej. Na naszej platformie można również zamieścić plan postępowań.
Postępowania o udzielenie zamówienia
Postępowania o udzielenie zamówienia
Elektroniczne postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 Euro oraz powyżej 30.000 Euro
Zapewniamy, że nasza platforma elektronicznych zamówień publicznych wykorzystywana do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej posiada właściwości niedyskryminujące, ogólnie dostępne, interoperacyjne oraz nie ogranicza wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia.
Aukcje i licytacje
Aukcje i licytacje
Aukcje i licytacje elektroniczne przeprowadzane dla postępowań poza ustawą jak również zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
Przy pomocy naszej platformy elektronicznych zamówień publicznych można przeprowadzić aukcje i licytacje elektroniczne dla postępowań do 30.000 Euro.
Aukcja i licytacja elektroniczna również przewidziana jest na naszej platformie dla postępowań powyżej 30.000 Euro w sytuacjach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
Elektroniczna komunikacja
Elektroniczna komunikacja
Elektroniczna komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą z opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zgodnie z przepisem ustawy Prawo zamówień publicznych oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Referencje • Opinie • Piszą o nas

  • " ... Uruchomienie i odbiór systemu nastąpił zgodnie z oczekiwanym terminem zawartym w kontrakcie oraz jego warunkami. Polecamy firmę GaMP Sp. z o. o. jako solidnego i rzetelnego Partnera w zakresie dostaw oraz integracji zaawansowanych technologii informatycznych."

    P.W.Delta Sp.J. w Zielonej Górze Współwłaściciel/Maria Niewinowska
  • " ... GaMP Sp. z o.o. wywiązała się z umowy należycie, terminowo, podkreślając profesjonalizm, wiedzę techniczną oraz najwyższe kompetencje konsultantów oraz programistów biorących udział we wdrożeniu  ... "

    Gmina Zielona Góra Zastępca Wójta/Ireneusz Bogucewicz

Zaufali nam

Start typing and press Enter to search

Hotline +48 68 4105626