Platforma elektronicznych
zamówień publicznych
Uzupełniamy platformę realizowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych. Razem te platformy stworzą całość.
Baza wiedzy
To jedyne takie miejsce, gdzie można znaleźć wszystko na temat elektronicznych zamówień publicznych i nie tylko.
Pełne wsparcie
Dysponujemy profesjonalnym i doświadczonym
zespołem prawników z zakresu prawa cywilnego,
ekspertów dziedziny prawa Zamówień publicznych
oraz specjalistów branży IT.
Hotline
W ramach polecanych pakietów świadczymy darmową usługę Hotline dla zamawiających
i wykonawców.
Bezpieczeństwo danych
Zamawiacz.pl w chmurze GaMP Data Center, gwarancją najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i prawidłowego funkcjonowania.
Ciekawostki z KIO
Dla Was wybieramy najciekawsze orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Tylko w ten sposób poznasz Prawo zamówień publicznych.
Ochrona danych osobowych
Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych a Platforma elektronicznych zamówień publicznych to prawo przestrzega.

Jestem zobowiązany do stosowania przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych
w zakresie elektronizacji procesów za:

  • 00 dni
  • 00 godzin
  • 00 minut
  • 00 sekund

Nie czekam do 18 października 2018,
chcę się przygotować i dlatego

Oferujemy elektroniczne zamówienia publiczne dla:

Administracji Publicznej

Administracji Publicznej

Organy administracji
rządowej oraz samorządowej

Służby Zdrowia

Służby Zdrowia

Jednostki budżetowe
wykonujące działalność leczniczą

Podmiotów Komunalnych

Podmiotów Komunalnych

Podmioty sektora gospodarki
komunalnej i energetycznej

Uczelni i instytucji kultury

Uczelni i instytucji kultury

Publiczne uczelnie wyższe
i instytucje kultury

ZAMAWIACZ.PL
na
WIL X1

Nasza Platforma elektronicznych zamówień publicznych
jest zgodna z przepisami:

• Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i  2014/25/UE
• ustawy Prawo zamówień publicznych
• Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

Plany postępowań
Plany postępowań
Plany postępowań o udzielenie zamówienia do których zobowiązuje art. 13a. ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej. Na naszej platformie można również zamieścić plan postępowań.
Postępowania o udzielenie zamówienia
Postępowania o udzielenie zamówienia
Elektroniczne postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 Euro oraz powyżej 30.000 Euro
Zapewniamy, że nasza platforma elektronicznych zamówień publicznych wykorzystywana do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej posiada właściwości niedyskryminujące, ogólnie dostępne, interoperacyjne oraz nie ogranicza wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia.
Aukcje i licytacje
Aukcje i licytacje
Aukcje i licytacje elektroniczne przeprowadzane dla postępowań poza ustawą jak również zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
Przy pomocy naszej platformy elektronicznych zamówień publicznych można przeprowadzić aukcje i licytacje elektroniczne dla postępowań do 30.000 Euro.
Aukcja i licytacja elektroniczna również przewidziana jest na naszej platformie dla postępowań powyżej 30.000 Euro w sytuacjach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
Elektroniczna komunikacja
Elektroniczna komunikacja
Elektroniczna komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą z opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zgodnie z przepisem ustawy Prawo zamówień publicznych oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Referencje • Opinie • Piszą o nas

  • " ... Uruchomienie i odbiór systemu nastąpił zgodnie z oczekiwanym terminem zawartym w kontrakcie oraz jego warunkami. Polecamy firmę GaMP Sp. z o. o. jako solidnego i rzetelnego Partnera w zakresie dostaw oraz integracji zaawansowanych technologii informatycznych."

    P.W.Delta Sp.J. w Zielonej Górze Współwłaściciel/Maria Niewinowska
  • " ... GaMP Sp. z o.o. wywiązała się z umowy należycie, terminowo, podkreślając profesjonalizm, wiedzę techniczną oraz najwyższe kompetencje konsultantów oraz programistów biorących udział we wdrożeniu  ... "

    Gmina Zielona Góra Zastępca Wójta/Ireneusz Bogucewicz

Zaufali nam

Start typing and press Enter to search